Maandelijks archief: februari 2014

Vogeltelling 22 februari 2014 Balgzand

Afgelopen zaterdag 22 februari 2014 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd

Een aantal soorten waren opvallend schaars deze telling (Pijlstaart, Smient, Kluut, Kanoet). Voor de 2 eendensoorten komt dit mogelijk door de extreem zachte winter (blijven noordelijker overwinteren). De Kluut doet het zowel landelijk als op het Balgzand al enkele jaren slecht en Kanoeten zitten sterk geconcentreerd dan weer hier en dan weer daar (afhankelijk van voedsel). Relatief algemeen waren Rotgans (703), Bergeend (1417), Eider (346), Scholekster (3324), Zilverplevier (950), Bonte Strandloper (32712), Wulp (6378) & Rosse Grutto (3949). Al met al werden ruim 53.000 vogels geteld. Opvallend waren ook de in totaal 77 Zeehonden die in het noordelijk deel van het Balgzand werden waargenomen.
Vermeldenswaardig waren verder Roodkeelduiker (1 op Balgzandkanaal), Lepelaar (5; allen 1e winter vogels die succesvol hebben overwinterd), Middelste Zaagbek (97), Brilduiker (37), Havik (1), Slechtvalk (3), Zwarte Ruiter (11), Baardman (3) en Frater (110).
Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder
Landschap NoordHolland

vogeltelling 2 Balgzand 22.02.2014