Maandelijks archief: januari 2014

Vogeltelling 18 januari 2014 Balgzand

Afgelopen zaterdag 18-1-2014 is weer de HVP-telling Balgzand uitgevoerd. Door het erg vroege tijdstip van hoog water en de weersomstandigheden een lastige telling. Veel vogels zullen door onvoldoende hoog water voor de kust van Wieringen zijn blijven hangen. De tellers zagen ten oosten van hun telgrens i.i.g. grote groepen vogels op het wad zitten. Al met al zijn ruim 21.000 vogels geteld, voor het Balgzand een ongebruikelijk laag aantal.

Opvallende soorten en relatief hoge aantallen waren er onder meer van: Rotgans (1087), Wintertaling (264), Nonnetje (1), Grote Zaagbek (1), Slechtvalk (3), Kluut (40), Scholekster (3656), Goudplevier (69), IJslandse Grutto (5), Wulp (5024), Zwarte Ruiter (8) en Frater (89).

1 Balgzand 18.01.2014

Lezing: Eén getijde de tijd

Lezing wordt gehouden op 1 februari in Natuurinformatie centrum t Kuitje van13.30 t/m 15.30

In Nederland zijn we inmiddels redelijk bedreven in oliebestrijding op diep open water. In de ondiepe Waddenzee is oliebestrijding een stuk ingewikkelder. Hier vinden dagelijks enorme sedimenttransporten plaats. Het gebied kenmerkt zich door droogvallende platen, een rijk bodemleven, slikkige delen, kwelders en grote stroomsnelheden. Bovendien bestaat er een grote dynamische wisselwerking tussen de deelecosystemen van de Waddenzee. De biodiversiteit van bijvoorbeeld de kwelders en wadplaten kunnen niet los worden gezien van de condities in de wadgeulen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van voedingsstoffen en sediment uit zee bij overstroming. Kortom, een olie-incident in een vaargeul heeft binnen de kortste keren gevolgen voor de leefgemeenschappen elders in het gebied. Je hebt eigenlijk maar één getijde de tijd om schade te voorkomen.
Niet enkel de olie kan schade aan flora en fauna van het waddengebied veroorzaken, ook de gekozen opruimingstechnieken. Het vergt grondige kennis van veel verschillende zaken om een goede afweging te kunnen maken over de gewenste aanpak van een getroffen gebied. Dit vereist samenwerking tussen verschillende disciplines. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging zal vertellen op welke wijze de Waddenvereniging werkt aan een betere bescherming van het waddengebied tegen olie-incidenten.

Door Ellen Kuipers Waddenvereniging