Maandelijks archief: november 2013

Vogeltelling Balgzand Den Helder 23-11-2013

Afgelopen zaterdag 23 november 2013 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd.

Ruim 54.000 vogels werden aan het papier toevertrouwd, wat voor de tijd van het jaar een lage score is voor Balgzand. Indien de telomstandigheden enigszins redelijk zijn worden regelmatig aantallen van meer dan 100.000 vogels geteld. Dit lage aantal werd met name veroorzaakt door het kleine aantal aanwezige exemplaren van de “bulksoorten” Bonte Strandloper en Kanoet. Deze twee soorten samen maken veelal meer dan driekwart van het totale aantal getelde vogels uit en bepalen dus sterk het eindresultaat van de telling.

Meest algemeen waren afgelopen zaterdag Rotgans (729), Bergeend (1959), Smient (1360), Pijlstaart (1441), Scholekster (6490), Kanoet (12821), Bonte Strandloper (17524) en Rosse Grutto (2932). Opvallend was het vrijwel afwezig zijn van Krakeend (4) en Kluut (1).

Leuke soorten waren er in de vorm van Lepelaar (15), IJseend (1), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (2), Goudplevier (119), IJslandse Grutto (4), Zwarte Ruiter (15), Baardman (2) en Frater (60). ( zie ook bijgaand Excelblad )11 HVP Balgzand 23.11.2013