Maandelijks archief: juni 2013

Zeegras op Helders grondgebied toont kracht van het wad aan.

Zeegras0001,,Kijk, hier staat het. En hier zie ik ook groene sprieten”, zegt Waddengids Jaap Booy plotseling. Ik tuur in het scheenbeen diepe zeewater en zie het nu ook: her en der plukjes zeegras. Het is nog geen grasveld, maar in potentie kan het zeegras straks zo de grond uit schieten op ’t Kuitje. Het best bewaarde geheim van het Helderse grondgebied heeft er weer een geheimpje bij: op het wad groeit niet alleen wier, maar ook zeegras. En dat is bijzonder, want zeegras is zo’n tachtig jaar weg geweest uit de Waddenzee. Als we even terug zijn in het bezoekerscentrum ’t Kuitje en het zware slik van ons schoeisel afspuiten, merkt een collega-gids schalks lachend op:,,Hoeven we nog niet te maaien?” De bezoeker antwoordt: ,,Nee, en de zeekoeien zijn ook niet nodig om het zeegras kort te houden.” Voor kort houden zorgt moeder natuur wel. Want net als overal elders is het ontluiken van flora pop het wad dit jaar zeker twee weken later dan normaal gesproken het geval is. Vorig jaar is een perceel zeegras aangeplant net ten oosten van de dijk rond Oostoever. Het is onderdeel van een project op verschillende plekken in de Waddenzee om te zien of zeegras weer terug te brengen is in het Nederlandse milieu. Zeegras gaat erosie (afslag) van de kust tegen en het is een voedingsbodem voor soorten als zeepaardjes. Vrijwilligers van de Waddenvereniging en werknemers van Rijkswaterstaat verzamelden zaaddragende stengels zeegras rond het Duitse Waddeneiland Sylt en brachten dat in augustus bij Balgzand op het wad. De zakken met zeegras werden bevestigd aan 180 verankerde drijvers. Na een mand werden de drijvers verwijderd. Vervolgens ging de lange winter er over heen en binnen kort komt een coördinatrice van het zeegrasexperiment naar Den Helder om te kijken of het gras aangeslagen is. Samen met Jaap Booy ging ik deze week hetb wad op om te zien of hetb zaad van het zeegras de winter overleefd heeft. Het goede nieuws is: ja, in Den Helder groeit nog steeds zeegras. Maar de omvang van het grasveld valt nog te bezien. ,,Iki zie wel jonge graspollen, maar het is al met al niet veel’, vertelt Jaap.
Terwijl ozne voeten telkens tot de enkels wegzinken in het zuigende slik, speuren we de zeebodem af. ,,Als het nog warmer wordt, kan het gras plotseling flink groeien. Ook op dit vlak komt de natuur dit jaar erg langzaam op gang’’, concludeert Jaap die contact gaat opnemen met de Waddenvereniging om de actuele Helderse stand van zaken door te geven. Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol met zeegras. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee, vissen kunnen hun eitjes leggen in nhet zeegras, jonge vis vindt er beschutting en het is een favoriete leefomgeving voor de zeenaald en het zeepaardje. Hoewel er om het Balgzand stevige dijken liggen, is ook de functie van tegengaan van erosie in waddenverband een interessant aspect van het terug brengen van zeegras. ,,Hier in deze hoek van de Waddenzee is het een heel mooie rustige plek om te experimenteren met de aanplant”. Vindt Jaap. ,,Er is weinig golfslag en de waterhoogte varieert niet zo gek veel. Ik hoop dat er straks een mooi veldje zeegras staat.” Maar zoals dat met de natuur gaat, niets is zeker. Het wad is grillig en elk jaar wordende gidsen weer verrast door de veranderingen op dit aparte stukje gemeentegrond.

Arie Booy. Helderse krant 14 juni 2013

Wadlopen 29 juni 2013

Het best bewaarde geheim van Den Helder is het Wad. Ontdek het op zondag 29 juni 2013.
Het water heeft zich teruggetrokken, de strekdammen en stenen steken uit het water.
Tussen en op de stenen leven allerlei kleine dieren. Wadgidsen nemen geinteresseerden mee naar
de geheimen van het Wad. Als je meer wilt weten over de dieren kom dan zaterdag 29 juni naar het
natuurinformatiecentrum Balgzand ’t Kuitje. Een bezoek is gratis.
De wadexcursie begint om 18.00 uur.
Kosten voor deze excursie: volwasenen 6,50 euro, leden van de Waddenvereniging 5 euro.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen 3,50 euro.
Het infocentrum ligt aan de Oostoeverweg 80 Den Helder
Meer info ook via 0223-635340 of 0223-633210

Wadvogeltelling juni 2013- Leuke mix van schaarse (broed) vogels

Afgelopen zaterdag 15 juni 2013 werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Roelof Hovinga.

Ondanks de harde wind en de flinke buien in het begin van de telling was het weer goed toeven en tellen op Balgzand.

De bekende juni-dip deed van zich spreken, desondanks nog bijna 18.000 vogels.
Meest algemeen waren Bergeend (5554), Wilde Eend (751), Scholekster (1249), Kanoet (2581, groot deel 1e zomer vogels) en Wulp (875).

Een leuke mix aan lokaal schaarse (broedvogel-) soorten, vroeg terugkerende najaarstrekkers en treuzelende wintergasten
was er in de vorm van Kleine Zilverreiger (2), Europese Flamingo (1, escape uit GB), Lepelaar (77), Rotgans (1), Casarca (16),
Pijlstaart (1), Smient (2), Bruine Kiek (1), Kleien Plevier (1; dit jaar territorium op Kooyhoekschor), Drieteenstrandloper (10),
Zwarte Ruiter (48), Dwergstern (1), Grote Stern (3) en Noordse Stern (5).

TV- opnames op ’t Kuitje door RTV Noord Holland i.h.k.v. Wereld Erfgoed weken

Op 9 juni 2013 heeft RTV NoordHolland opname gemaakt op ’t Kuitje i.h.k. van de Wereld Erfgoed weken.
Deze opname geven een goed beeld van de aktiviteiten die we op t Kuitje organiseren.
Als u een indruk wilt krijgen kunt u bijgaande links aanklikken. U wordt dan doorverbonden met de site van RTV-NH.
Beide opnamen duren 30 min. Maar u kunt deze zelf verkorten door de schuifbalk onderin het beeld te verschuiven.
Hebben de opname u interesse gewekt dan hopen we spoedig op ’t Kuitje te verwelkomen.

DEEL 1 http://www.rtvnh.nl/uitzending-gemist/tv/299/50367/NH+Live

DEEL 2 http://www.rtvnh.nl/uitzending-gemist/tv/299/50369/NH+Live

Juni 2013- Het best bewaarde stadsgeheim van Den Helder

Het best bewaarde stadsgeheim van Den Helder.
In de Helderse Courant van 28 mei jl. schreef Arie Booy over het best bewaarde stadsgeheim van Den Helder, het Wad. Op zaterdag 29 juni kunt u dat stadsgeheim ontdekken en zorgen dat het geen geheim meer is. Op die dag is er van alles te zien en te horen. Het water heeft zich teruggetrokken, de strekdammen en stenen steken uit het water. Tussen en op die stenen leven allerlei kleine dieren. Zeepokken, zeeanemoontjes, alikruiken, mosselen. Soms zit er nog een puitaal onder de stenen. Verder op het wad vind je de hoopjes van de wadpier en de kleine gaatjes van de rode draadworm. Langs de vloedlijn liggen zeedruifjes, een kwallensoort. Wilt u meer weten over deze dieren kom dan zaterdag 29 juni naar het natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. Wadgidsen nemen u mee naar die geheimen van het wad. Niet alleen op het wad is van alles te beleven en te zien, ook in het infocentrum kunt u terecht om onder de microscoop te zien hoe een zeepok open gaat of hoe een zager of wadpier er vergroot uitziet. In de aquaria zwemmen allerlei vissoorten en in de voelbak mag u een vis aanraken.
Voordat u het wad opgaat wordt u middels een presentatie bijgepraat over het Balgzanderwad.
Een bezoek aan het infocentrum is gratis. De wadexcursie start om 18.00 uur. Kosten voor een excursie: volwassenen € 6,50, leden van de Waddenvereniging betalen € 5,00 p/p. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of 633210.