Maandelijks archief: mei 2013

Wadvogeltelling mei: Baardman weer broedvogel in de Slikhoek

Afgelopen zaterdag werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Door donker koud weer en tegenvallend tij (met name laatste deel telling) deels een lastige telling, maar uiteindelijk werden toch ruim 46.000 vogels geteld.

Meest algemene soorten waren Scholekster (1187), Zilverplevier (1036), Bonte Strandloper (24477), Rosse Grutto (11.175), Tureluur (1322) en Groenpootruiter (774). Het aantal Kanoeten viel met 873 getelde exemplaren wat tegen.

Opvallende soorten/aantallen waren verder: Lepelaar (28), Flamingo (1 escape), Middelste Zaagbek (6), Bruine Kiekendief (2), Kleine Plevier (1) en Baardman (2, net als in 2011 blijkbaar weer broedvogel in de Slikhoek).

Werelderfgoedweekend bij het Natuurinfocentrum

Zaterdag en zondag 15 en 16 juni is het werelderfgoedweekend. Tijdens dit weekend is het Natuurinfocentrum open:

Voor zaterdag 15 juni 2013 ziet dit er als volgt uit:
11:30 uur: Kuitje open;
12:30 uur: start vogelexcursie naar het Kooihoekschor;
15:00 uur: start vogelexcursie naar het Kooihoekschor (bij voldoende belangstelling);
17:30 uur: start wadexcursie;
20:00 uur: sluiting;

Voor zondag 16 juni 2013 is het programma iets beperkter en ziet er als volgt uit:
12:00 uur: Kuitje open;
13:30 uur: start vogelexcursie naar het Kooihoekschor;
15:30 uur: start vogelexcursie naar het Kooihoekschor (bij voldoende belangstelling);
17:00 uur: sluiting;

Het Kuitje is gratis te bezoeken. Voor de vogel- en/of wadexcursie geldt het normale excursietarief.