Maandelijks archief: april 2013

Wadvogeltelling april: wintergasten blijven langer…

Afgelopen zaterdag, 13 april, is de maandelijkse Balgzand-telling uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog, Bas Arts en Roelf Hovinga.

Dat het voorjaar dit jaar laat is bleek ook uit de resultaten van de telling. Wintergasten die normaal gesproken midden april goeddeels zijn verdwenen (met name diverse eendensoorten), waren nu nog in flinke aantallen aanwezig. Ook was er geregeld trek van bijvoorbeeld Kramsvogels en Koperwieken, soorten die normaliter midden april minder prominent aanwezig zijn.

Goed vertegenwoordigd waren op deze telling Bergeend (2696), Pijlstaart (844), Scholekster (1484), Kluut (478, behoorlijke tijd geleden dat we hier dergelijke aantallen telden), Zilverplevier (922), Kanoet (1523), Bonte Strandloper (11.917), Rosse Grutto (2351) en Wulp (3350). Totaal ruim 30.000 vogels.

Ooievaar

Opmerkelijk waren Kuifduiker (fraaie zomerkleed vogel), Ooievaar (1 overvliegend), Zomertaling (2), Middelste Zaagbek (62), Brilduiker (28), Bruine Kiekendief (4), Slechtvalk (1), Kleine Plevier (1), Drieteenstrandloper (2), Zwartkopmeeuw (1) Oeverpieper (1) Roodborsttapuit (1) en Beflijster (1).