Maandelijks archief: maart 2013

Wadvogeltelling maart: Kluut en Bontbekplevier kondigen het voorjaar aan

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Dirk Tanger, Jaap Renooij en Roelf Hovinga.

Alhoewel het water niet erg hoog kwam werden de vogels net dicht genoeg onder de dijk gestuwd om ze goed te kunnen tellen. Na de opmerkelijk hoge aantallen Kanoeten van de afgelopen maanden was het deze dag weer even afkicken met 1471 getelde exemplaren. Ook Rotgans (37) en Kokmeeuw (99) waren slechts in kleine aantallen aanwezig.
Meer algemeen waren Pijlstaart (5530), Scholekster (4794), Zilverplevier (455), Bonte Strandloper (26951) en Rosse Grutto (3019).

Kluut

Kluut

Dat het voorjaar nu rap nadert bleek onder meer uit de toegenomen aantallen van Kluut (164) en Bontbekplevier (201).

Opmerkelijke soorten waren er in de vorm van Middelste Zaagbek (149), Brilduiker (22), Slechtvalk (2), IJslandse Grutto (5), Velduil (1, opgestoten door over het schor rondrennende hazen), Oeverpieper (2) en Frater (14).

Vrijwilligers gezocht!

Vanuit ons natuurinfocentrum Balgzand verzorgen wij veel wadexcursies. Wij ontvangen vooral veel (basis)scholieren. Om al die scholieren en andere groepen te kunnen begeleiden, zoeken wij collega vrijwilligers.

Houd je van buiten zijn, lekker in het slik lopen en vooral kinderen begeleiden op het wad, kom dan op zondag 7 april naar ons natuurinfocentrum aan de Oostoeverweg 80. De koffie staat om 10.00 uur klaar en daarna vertellen wij uitgebreid over de verschillende excursies. Daarna gaan we het wad op. Neem dus oude veterschoenen mee en oude kleren. Na terugkomst wordt een ieder schoongespoten en gaan we meegebrachte dieren onder de microscoop bekijken.

Meld je van te voren even aan dan weten we hoeveel koffie we moeten zetten en broodjes moeten smeren. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar jac.booij [at] planet.nl.

16-03: Lezing duinbehoud met Arnoud v/d Meulen (verplaatst) (update)

De lezing over duinbehoud met Arnoud v/d Meulen is verplaatst van 9 maart naar 16 maart. Op 9 maart gaan we het Balgzand opruimen. Hiervoor ben je ook van harte welkom.

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de Waddenvereniging, afdeling ’t Kuitje te Den Helder een lezing met als titel: Duinbehoud,. Deze lezing zal worden verzorgd door de heer  Arnoud van der Meulen.’t Kuitje is te vinden aan de Oostoeverweg 2 te Den Helder. De lezing begint om 13.00 en duurt tot 15.00 uur. De kosten zijn € 2,= voor niet-leden en is gratis voor leden van de Waddenvereniging.

Arnoud van der Meulen vertellen over de hoge natuurwaarden in de duinen, hoe ze zijn ontstaan, waardoor ze bedreigd worden en hoe ze behouden kunnen blijven.

Tegenwoordig is er veel inzicht in de natuurlijke processen van erosie en afzetting van zand.

Het verhaal wordt vooral toegespitst op de duinen in de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden.