Maandelijks archief: februari 2013

Kanoet meest geteld bij wadvogeltelling februari

Afgelopen zaterdag werd de maandelijkse wadvogeltelling op Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Jaap Renooij. Alhoewel de mist het tellen bemoeilijkte en het water niet erg hoog kwam werden er toch nog ruim 60.000 vogels geteld.

Kanoet

Kanoet

Dit was grotendeels te danken aan de Kanoet, een soort waarvan al de gehele winter opmerkelijk hoge aantallen op Balgzand verblijven. Deze dag werden er bijna 30.000 geteld. Verder waren goed vertegenwoordigd Rotgans (862), Scholekster (7648), Bonte Strandloper (12754), Wulp (5032), en Rosse Grutto (920).

Een aantal andere soorten zijn mogelijk door de combinatie van slecht zicht en het ontbreken van hoog water buiten het gezichtsveld van de telploeg gebleven. Mogelijk heeft ook de vorst van de afgelopen weken een aantal soorten doen besluiten het gebied te verruilen voor warmere oorden. Zo waren soorten als Grauwe Gans (32), Smient (392) en Pijlstaart (60) opmerkelijk dun gezaaid tijdens deze telling.

Aan schaarse soorten werden deze dag waargenomen Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Bontbekplevier (1), Drieteenstrandloper (1) en Frater (11).