16-03: Lezing duinbehoud met Arnoud v/d Meulen (verplaatst) (update)

De lezing over duinbehoud met Arnoud v/d Meulen is verplaatst van 9 maart naar 16 maart. Op 9 maart gaan we het Balgzand opruimen. Hiervoor ben je ook van harte welkom.

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de Waddenvereniging, afdeling ’t Kuitje te Den Helder een lezing met als titel: Duinbehoud,. Deze lezing zal worden verzorgd door de heer  Arnoud van der Meulen.’t Kuitje is te vinden aan de Oostoeverweg 2 te Den Helder. De lezing begint om 13.00 en duurt tot 15.00 uur. De kosten zijn € 2,= voor niet-leden en is gratis voor leden van de Waddenvereniging.

Arnoud van der Meulen vertellen over de hoge natuurwaarden in de duinen, hoe ze zijn ontstaan, waardoor ze bedreigd worden en hoe ze behouden kunnen blijven.

Tegenwoordig is er veel inzicht in de natuurlijke processen van erosie en afzetting van zand.

Het verhaal wordt vooral toegespitst op de duinen in de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden.